Ryhmäpuheenvuoro vuoden 2021 tilinpäätöksestä

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on tyytyväinen tilinpäätökseen ja aivan ensimmäisenä haluan kiittää kaupungin viranhaltijoita ja koko henkilöstöä jälleen hyvästä työstä tuloksen saavuttamiseksi. Nyt saavutettu viiden miljoonan euron positiivinen tulos ei ollut sattumaa vaan pitkäjänteisen ja sisukkaan työn tulosta.

Talousvuosi 2021 ei ollut missään mielessä helppo ja näitä 2020-luvun alkuvuosia tullaan varmasti tarkastelemaan pitkään niin ihmisten mielissä kuin tutkimuksessakin. Globaali pandemia ja hyvinvointialueuudistuksen mittavan historiallisia muutoksia kunnallisessa itsehallinnossa ei olisi saatu vietyä lävitse, ellei koko henkilöstö olisi niihin täysin sitoutunut.

Positiivisen tuloksen lisäksi vuodessa 2021 oli kuitenkin myös muita ilon aiheita. Ensimmäiset suuret kouluhankkeet Sinilähdetalo ja lukio valmistuivat ja kaupunkimme katukuvassa näkyi syksyllä pitkästä aikaa iloisia nuoria. Lisäksi perheen pienimmät ottivat ilolla vastaan uuden perhepuiston ensimmäisen vaiheen vanhalla linja-autoasemalla. Vaikka nämäkin päätökset kohtasivat aikanaan vastustusta uskon, että voimme koko valtuuston puolesta olla iloisia näiden hankkeiden maaliin saattamisesta. Koulut ovat meidän päättäjien lahja tulevaisuudelle.

Näillä merkittävillä investoinneilla on kuitenkin hintansa. Korkea investointitahti on lisännyt kaupungin velkaantumista. Maltillinen velanotto on ollut järkevää tilanteessa, jossa näitä tulevaisuusinvestointeja kuten koulurakennuksia oli laiminlyöty kaupungissamme useamman vuoden ajan. Korkomarkkinat oliva lainanoton kannalta enemmän kuin edullisia. Nyt harteillamme olevaa velkaa on käsiteltävä vakavasti, mutta velkapelon lietsonta on turhaa. Ja huomionarvoista on myös laina kasvun taittuminen viime vuonna.

Viimeisen noin kymmenen vuoden aikana tekemämme kumulatiivinen positiivinen tulos tuo yhdessä rahastotuottojen kanssa turvaa myös tulevaisuudessa. Vaikka rahastotuottomme ovat silloin tällöin joidenkin valtuutettujen hampaissa kukaan ei voi kiistää, että rahastotuottojen nousu 2,4 miljoonasta 4.8 miljoonaan euroon olisi jälleen kerran ollut kaupunkimme voimavara. Lisäksi tilinpäätös osoittaa, että meidän on panostettava jatkossakin tonttikauppaan edellisten vuosien tavoin. Jatkossa kuitenkin investointeja pitää osata miettiä strategisemmin, jotta niistä saadaan paras vaikutus koko kaupungin elinvoimaan.

Lopuksi vielä pari sanaa työllisyydestä ja ilmastosta. Viime vuoden osalta työttömyys ja epävarmuus tulevasta olivat vahvasti läsnä koko maakunnassa. Osaltaan pandemian takia maakunnassamme oli paljon lomautettua henkilöstöä palvelualoilta ja taas toisaalta osaajapula teollisuuden ja terveydenhuollon alalla on ollut paikoitellen kriittinen. Pitkään jatkunut työttömyys näkyy selvästi synkkänä pisteenä myös tilinpäätöksessä. Tämän takia korkealle työttömyydelle meidän pitää löytää jatkossakin yhteisesti ratkaisuja. Onneksi jo tänä vuonna on merkkejä positiivisista investoinneista koko Päijät-Hämeen alueelle. Näitä tavoittteita tukee myös odotettu MAL-sopimus.

Sos.Dem ryhmä tervehtii myös ilolla kaupungin ilmastotekoja. Heinolan on kannettava vastuunsa kansainvälisen ilmastokriisissä. Jos ilmastotekoja ei tehdä nyt kustannukset tulevaisuudessa ovat valtavia. Pienillä askelilla kuten lämmitysjärjestelmien uusimisella ja ilmastotiekartta työllä on suuri vaikutus meidän kaikkien elämään.

Puheenjohtaja, 

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä puoltaa tilinpäätöksen hyväksymistä.

Jätä kommentti