Pidetään kiinni maksuttomasta toisesta asteesta Heinolassa

Kirjoitus on alunperin julkaistu 3.5. Itä-Häme lehdessä

Maan hallitus päätti kevään 2024 kehysriihessä useista merkittävistä suomalaisen hyvinvointivaltion heikennyksistä.

Erityisen haitallinen leikkaus on päätös rajoittaa toisen asteen opiskelijoiden maksuttomia oppimateriaaleja ja ylioppilastutkintomaksuja sen vuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 18 vuotta.

Jatkossa maksuttomat oppimateriaalit eli oppikirjat ja verkkomateriaalien lisenssit päättyvät sen vuoden lopussa, kun opiskelija täyttää 18 vuotta ja hänen lakisääteinen oppivelvollisuutensa päättyy.

Koulutusleikkaukset eriarvoistavat ja ne osuvat opiskelijoihin, joilla ei ole mahdollisuuksia saada taloudellista tukea vanhemmiltaan. Opiskelijat, joilla on oppimisvaikeuksia tai jotka ovat osallistuneet valmentavaan koulutukseen ja tarvitsevat tukea oppimiseen, joutuvat vaikeaan asemaan.

Tämä on estettävä, koska jokaisella nuorella tulee olla samanlaiset mahdollisuudet opiskella.

Hallituksen päätös poistaa maksuttoman ja yhdenvertaisen mahdollisuuden suorittaa toisen asteen koulutus. Toimenpiteellä tavoitellaan vain 12 miljoonan euron vuosittaista säästöä valtakunnallisesti, mutta toteutuessaan se lisää nuorten ja perheiden eriarvoisuutta. Hallituksen esitys kohdistuu jo valmiiksi heikommassa asemassa oleviin nuoriin ja perheisiin.

Päätös vaikuttaa suoraan yli 150 heinolalaisen nuoren opiskelumahdollisuuksiin. Monien tutkimusten mukaan pelkän peruskoulutuksen varaan jäävän nuoren tuleva työura jää todennäköisesti lyhyemmäksi ja työttömyysjaksoja tulee elämän aikana useammin kuin toisen asteen tutkinnon suorittaneilla.

Vuoden 2022 Lukiolaisbarometrin mukaan maksuttomien oppimateriaalien tarjoaminen on lisännyt lukiokoulutukseen hakeutumista erityisesti niiden opiskelijoiden kohdalla, joiden vanhemmista kumpikaan ei ole korkeakoulutettu, vähintään toinen vanhemmista on työtön tai joiden äidinkieli ei ole suomi.

Päätetyllä koulutusleikkauksella ei saavuteta julkisen talouden säästöä. Se kaventaa nuorten tulevaisuuden mahdollisuuksia ja maksu tulevaisuudessa on yhteiskunnalle suuri.

Säästöä ei Heinolan näkökulmasta synny. Esimerkiksi oppikirjojen, erilaisten opetusvälineiden ja tietokoneiden kerääminen pois opiskelijoilta sekä e-kirjalisenssien katkaiseminen kesken abiturienttivuotta tai opintojen loppurutistusta on arkijärjen vastaista ja erittäin haastavaa toteuttaa. Se lisää myös jo entisestään kuormittuneen opetushenkilöstön työkuormaa.

Pahimmassa tapauksessa oppimateriaalien maksullisuus vaikuttaa opinnoissa menestymiseen ja tutkinnon valmistumiseen. Vaihtoehtoisesti lukuisten pienten maksujen laskuttaminen nuorilta opiskelijoilta aiheuttaa lisää hallintotaakkaa sekä -kuluja kunnille.

Heinolan sosialidemokraattinen valtuustoryhmä jätti asiasta valtuustoaloitteen ja toivoo yhteistä tahtotilaa turvata heinolalaisten nuorten tulevaisuus ja mahdollisuudet opiskella sekä saavuttaa unelmiaan.

Jouko Rajajärvi, Sami Salminen, Pirjo Riikonen, Seija Kasurinen

Jätä kommentti