Valtuustoaloite: Heinola kokeilemaan anonyymiä työnhakua

15.11.

Anonyymillä työhönotolla tarkoitetaan menettelyä, jossa saapuneista työhakemuksista poistetaan valittavan työtehtävän kannalta epäoleellisia tietoja, jotka kuitenkin saattaisivat tiedostamattomasti ohjata rekrytointipäätöksiä ja vaikuttaa siihen, keitä kutsutaan työhaastatteluun. Tällaisia epäoleellisia tietoja ovat ainakin hakijan nimi, sukupuoli ja ikä. 

Anonyymi työhönotto ei poista rakenteellista syrjintää kokonaan, mutta pakottaa rekrytointipäätöksiä tekevät henkilöt katsomaan hakemuksia uudella tavalla ja perustelemaan päätöksiä vain hakemuksista saatavilla tiedoilla. Lisäksi anonyymin työhönoton käyttö on positiivinen signaali työpaikan hakemista suunnitteleville, työhönottosyrjintää pelkääville henkilöille, kun sen käytöstä ilmoitetaan jo hakukuulutuksessa. Heinolassa anonyymista työhönotosta voisivat hyötyä erityisesti jo ikääntyneimmät työttömät, joilla on muuten vaikea menestyä työmarkkinoilla.

Anonyymista työhönoton kokeilusta on saatu positiivisia kokemuksia erityisesti suurissa kaupungeissa. Lähes kaikki anonyymiä työhönottoa kokeilleet kunnat ovat ottaneet kokeilun jälkeen käyttöön anonyymin työnhaun organisaatioissaan. Lisäksi jo nyt työnhakijoille on saatavilla paljon opastusta anonyymin työnhaun suorittamiseen mallikkaasti.

Työelämän yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat asioita, joita Heinolan on oltava edistämässä. Sen takia Heinolan on kokeiltava anonyymiä työnhakua ja raportoitava kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle anonyymin työnhaun tuloksista ja arviosta sen käytön hyödyllisyydestä. Mikäli anonyymin työhönoton kokeilu sujuu hyvin, voidaan menettely ottaa pysyvästi käyttöön Heinolan kaupungin rekrytoinneissa. Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Heinolan kaupunki kokeilee anonyymiä työnhakua Heinolan kaupungin rekrytoinneissa. 

Jätä kommentti